อ่างเก็บน้ำเขาระกำ


โครงการชลประทานจังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9
แหลมงอบ แหลมงอบ จังหวัดตราด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.17384276, 102.4341271

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 47.69 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 57.17 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 35.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 155.00x27.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 42.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 39.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 40.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 130.88 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง