อ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้า


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
หัวนาคำ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.40416467, 103.1984012

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.35 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.39 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,200.00x11.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 184.60 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 182.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 182.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง