อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส


โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8
จรัส บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.4197222, 103.947778

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 15.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 17.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 68.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 630.00x25.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 256.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 253.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 255.12 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 161.85 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง