อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์


ธัญญา กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.2656264, 103.5616657

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.44 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 72.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 325.00x5.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 203.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 202.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 203.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 36.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง