อ่างเก็บน้ำหุบกะพง


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
สามพระยา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.6935587, 99.88806782

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.37 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.41 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 180.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 74.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 72.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 73.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 5.92 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง