อ่างเก็บน้ำเขาดิน


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
คลองไก่เถื่อน คลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.34886019, 102.3341492

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.78 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,000.00x8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 28.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 26.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 27.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง