อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
ทับใต้ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.565316386, 99.804564183

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.85 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 195.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,760.00x17.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 70.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 66.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 68.25 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 770.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง