อ่างเก็บน้ำท่าเคย


โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
บ้านบึง บ้านคา จังหวัดราชบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.20265549, 99.4199394

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 23.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 28.33 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 147.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 385.00x32.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 234.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 230.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 232.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1,047.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง