อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร


โครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
ลำสนธิ ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.31914765, 101.3719095

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 43.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 52.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 233.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,639.00x24.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 120.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 117.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 118.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 291.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง