อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
หนองหล่ม ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.3772469, 99.39512007

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.13 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 29.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 136.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 119.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 116.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 118.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง