อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 1 อ.เมือง


ห้วยยาง เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.06625375, 103.9979284

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.35 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 575.00x13.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 208.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 206.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 207.12 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง