อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ


โครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต สำนักงานชลประทานที่ 15
กะทู้ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.915954997, 98.33148279

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.19 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.51 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 861.45x30.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 48.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 45.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 46.71 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 164.43 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง