อ่างเก็บน้ำห้วยอ่าง อ.เมือง


กกปลาซิว ภูพาน จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.96409119, 104.0557812

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.59 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,120.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 201.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 200.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 200.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 18.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง