อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.65954658, 104.0367462

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.82 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,540.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 190.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 188.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 189.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 28.70 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง