อ่างเก็บน้ำแม่สาย


โครงการชลประทานจังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4
ป่าแดง เมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.082222, 100.228611

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 12.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 178.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 250.00x31.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 227.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 223.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 225.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 664.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง