อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.70650729, 104.5571263

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 18.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 24.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 48.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 3,420.00x12.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 177.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 175.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 175.90 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 60.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง