อ่างฯ ห้วยตะคองใหญ่ อ.บ้านผือ


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
คำด้วง บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.891932253, 102.366865856

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 34.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 561.00x19.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 199.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 196.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 197.52 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 188.37 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง