อ่างเก็บน้ำห้วยจอกขวาง


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
หัวเรือ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.73017936, 103.3798052

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.04 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.27 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 141.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,900.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 141.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 140.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 141.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 150.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง