อ่างเก็บน้ำหัวยวังแดง


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.14330542, 105.1973816

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 0.23 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 314.00x8.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 127.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 127.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 127.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 9.58 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง