อ่างเก็บน้ำน้ำพรม


โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.21465187, 101.8591163

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.31 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.43 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 118.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 755.00x13.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 243.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 241.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 242.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 940.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง