อ่างเก็บน้ำลุมพุก


ทุ่งมน ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.7177403, 103.2859206

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.36 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,000.00x4.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 159.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 158.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 158.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 3.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง