อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
แม่ลาน ลี้ จังหวัดลำพูน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.75891182, 98.76249573

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง