อ่างฯ บ้านไบก์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการชลประทานจังหวัดยะลา สำนักงานชลประทานที่ 17
บุดี เมืองยะลา จังหวัดยะลา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
6.46279, 101.312

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.03 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.94 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 250.00x23.70 ม.
ระดับสันเขื่อน : 66.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 63.70 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 64.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 21.53 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง