อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา สำนักงานชลประทานที่ 17
กะลุวอ เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
6.340406846, 101.8678749

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.73 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.73 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 663.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 5.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 4.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 5.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 2.05 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง