อ่างเก็บน้ำอำปึล


โคกยาง ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.6665334, 103.5509831

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 27.68 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 43.39 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 211.43 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,700.00x8.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 156.67 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 154.17 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 155.67 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 100.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง