อ่างเก็บน้ำตาดโตน อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ห้วยยาง เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.01845601, 104.0177307

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 0.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 155.00x12.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 311.85 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 310.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 310.85 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.10 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง