อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่พริก แม่พริก จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.501289, 99.068287

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 36.48 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 44.27 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 255.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 188.00x21.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 233.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 228.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 231.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 428.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง