อ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
มหาชัย ปลาปาก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.22895818, 104.481329

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.19 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.10 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 990.00x9.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 176.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 174.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 175.48 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 32.70 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง