อ่างเก็บน้ำห้วยเดือนห้า


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
ห้วยข่า บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.5527297, 105.4421114

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 16.54 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 88.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 994.00x24.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 180.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 177.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 178.32 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 262.21 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง