อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน


โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
หนองจิก คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.73500728, 99.73004571

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 9.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 28.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 770.00x12.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 72.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 69.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 70.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 150.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง