อ่างเก็บน้ำห้วยคำ อ.วานรนิวาส


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ทุ่งแก เจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.61187803, 103.5864745

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.63 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,600.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 174.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 172.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 173.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 21.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง