อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อ.โพธิ์ตาก


โครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย สำนักงานชลประทานที่ 5
คำด้วง บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.83620188, 102.3518398

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 17.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 660.00x19.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 211.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 208.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 209.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1.17 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง