อ่างเก็บน้ำบาซ่าน


โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองบัวบาน จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.68532373, 101.8831651

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.35 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.23 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 438.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 100.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 99.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 99.50 ม.รทก.


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง