อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
เสริมขวา เสริมงาม จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.14562737, 99.20912362

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 13.32 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 58.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 164.00x22.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 300.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 297.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 299.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 83.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง