อ่างเก็บน้ำคลองโบด


โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9
ท่าช้าง เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.19434406, 101.1909928

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.91 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.70 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 672.00x18.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 37.60 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 36.10 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 36.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1.02 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง