อ่างเก็บน้ำคลองส้มป่อย


โครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานชลประทานที่ 9
ทัพเสด็จ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.02383482, 102.8711964

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 9.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,340.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 53.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 51.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 52.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 46.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง