อ่างเก็บน้ำหนองผือ


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
กุง ศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.50453525, 104.0858115

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.18 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.11 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,300.00x3.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 129.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 128.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 128.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 18.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง