อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืน


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
นาทราย เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.40727617, 104.689205

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.34 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.38 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 380.00x4.40 ม.
ระดับสันเขื่อน : 154.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 153.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 153.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 17.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง