อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ


โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9
บ้านใหญ่ เมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.21675213, 101.2222093

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 9.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,200.00x16.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 47.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 45.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 45.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 6.60 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง