อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม


โครงการชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 14
หนองพลับ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.49889231, 99.70323832

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 9.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 13.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 88.30 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 742.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 137.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 133.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 135.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 212.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง