อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ


โครงการชลประทานจังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9
คลองใหญ่ แหลมงอบ จังหวัดตราด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.21979114, 102.3978279

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.63 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.98 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 249.50x21.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 37.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 33.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 34.47 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 35.49 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง