อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
นาขาม กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.55188062, 103.9086844

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.15 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.64 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 18.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 900.00x12.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 192.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 190.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 191.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 23.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง