อ่างเก็บน้ำแม่ยาว


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
เมืองยาว ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.18430183, 99.2290908

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.48 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 35.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 238.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 115.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 113.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 114.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 59.72 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง