อ่างเก็บน้ำแม่สอง


โครงการชลประทานจังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4
แม่ยางร้อง ร้องกวาง จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.37773206, 100.2287124

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 65.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 85.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 305.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 645.00x48.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 250.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 244.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 248.22 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 685.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง