อ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
นาจาน สีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.62666211, 102.1350473

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 29.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,610.00x11.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 232.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 229.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 230.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 62.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง