อ่างเก็บน้ำห้วยขี้หนู


โคกกลาง ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.92419021, 102.8419423

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.60 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.06 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,450.00x6.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 154.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 153.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 153.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 22.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง