อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง สำนักงานชลประทานที่ 8
ลำนางรอง โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.20595676, 102.7478721

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.85 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.72 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 40.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 483.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 245.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 243.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 244.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 46.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง