อ่างเก็บน้ำห้วยหิน


โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.25829384, 102.3881912

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.95 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.15 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 30.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 530.00x15.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 272.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 270.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 271.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 18.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง