อ่างเก็บน้ำห้วยเพลียก


ลำเพียก ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.2230021, 102.3049899

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.75 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 36.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 250.00x23.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 389.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 386.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 387.88 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 24.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง