อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.37977293, 101.1051322

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 9.87 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 25.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 451.00x28.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 180.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 176.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 177.49 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 76.52 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง